มู่เล่ย์ ร่อง A - 1 2 3 4 5 6 7 8 ร่อง PULLEY ร่อง A แบบตัน และ แบบโปร่ง

Attribute:

SKU :

มู่เล่ ร่อง A มีทั้ง แบบตัน และ แบบโปร่ง รูเพลา ร่องลิ่ม สั่งทำได้ขนาดต่างๆตามต้องการ มีขนาด 1 ร่อง , 2 ร่อง , 3 ร่อง , 4 ร่อง , 5 ร่อง , 6 ร่อง , 7 ร่อง , 8 ร่อง หรือมากกว่า

Share

Share