วาล์วเหล็กเหนียว คิทซ์ KITZ CAST CARBON STEEL VALVES

คุณสมบัติสินค้า:

SKU :

Share

Share

  • บอลวาล์วเหล็กเหนียว คิทซ์ KITZ CAST CARBON STEEL BALL VALVE                                
  • ประตูน้ำเหล็กเหนียว คิทซ์ KITZ CAST CARBON STEEL GATE VALVE                                
  • โกล๊บวาล์วเหล็กเหนียว คิทซ์ KITZ CAST CARBON STEEL GLOBE VALVE                                
  • เช็ควาล์วเหล็กเหนียว คิทซ์ KITZ CAST CARBON STEEL CHECK VALVE                                
  • วายสเตรนเนอร์เหล็กเหนียว คิทซ์ KITZ CAST CARBON STEEL Y-STRAINER