วาล์วเหล็กหล่อเหนียว(ดั๊กไทล์) คิทซ์ KITZ DUCTILE IRON VALVES

คุณสมบัติสินค้า:

SKU :

Share

Share

  • บอลวาล์วเหล็กหล่อเหนียว คิทซ์ KITZ DUCTILE IRON BALL VALVE                                
  • ประตูน้ำเหล็กหล่อเหนียว คิทซ์ KITZ DUCTILE IRON GATE VALVE                                
  • โกล๊บวาล์วเหล็กหล่อเหนียว คิทซ์ KITZ DUCTILE IRON GLOBE VALVE                                
  • เช็ควาล์วเหล็กหล่อเหนียว คิทซ์ KITZ DUCTILE IRON CHECK VALVE                                
  • วายสเตรนเนอร์เหล็กหล่อเหนียว คิทซ์ KITZ DUCTILE IRON Y-STRAINER