ตลับลูกปืนเม็ดเรียว (Taper Roller Bearings)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : Bearings006

ตลับลูกปืนเม็ดเรียวมีรางวิ่งของวงแหวนในและวงแหวนนอกที่ลาดเอียง ซึ่งมีลูกกลิ้งเม็ดเรียวอยู่ระหว่างวงแหวนทั้งสองนี้

Share

Share

     ตลับลูกปืนเม็ดเรียวมีรางวิ่งของวงแหวนในและวงแหวนนอกที่ลาดเอียง ซึ่งมีลูกกลิ้งเม็ดเรียวอยู่ระหว่างวงแหวนทั้งสองนี้ ถ้าหากว่าเราต่อผิวของวงแหวนทั้งสองออกมา วงแหวนทั้งสองจะไปตัดกันที่จุดๆหนึ่งบนแกนหมุนของตลับลูกปืน การออกแบบในลักษณะนี้ทำให้ตลับลูกปืนเม็ดเรียวเหมาะสำหรับการใช้รับแรงรวม (แรงในแนวรัศมีและแรงรุน)  ความสามารถในการรับแรงรุนของตลับลูกปืนเม็ดเรียว ส่วนใหญ่จะถูกกำหนดโดยมุมสัมผัส ซึ่งเป็นมุมของรางวิ่งของวงแหวนนอก มุมที่ยิ่งใหญ่ความสามารถในการรับแรงรุนก็จะเพิ่มขึ้นด้วย โดยทั่วไปตลับลูกปืนเม็ดเรียวจะเป็นแบบแยกส่วนได้ นั่นคือวงแหวนในพร้อมลูกกลิ้งและชุดรังจะรวมเป็นชุดเดียวกัน ซึ่งสามารถติดตั้งแยกต่างหากจากวงแหวนนอกได้