ตลับลูกปืนกาบเพลาผิวโค้ง (Spherical Plain)

Attribute:

SKU : Bearings011

บางคนเรียกตลับลูกปืนตาเหลือก ตลับลูกปืนกาบเพลาผิวโค้ง เป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ปรับแนวได้เอง และสามารถ รองรับการเยื้องแนวและการดัดแอ่นตัวของเพลาได้ทุกทิศทาง 

Share

Share

ตลับลูกปืนกาบเพลาผิวโค้ง บางคนเรียกตลับลูกปืนตาเหลือก  เป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ปรับแนวได้เอง และสามารถ รองรับการเยื้องแนวและการดัดแอ่นตัวของเพลาได้ทุกทิศทาง ผิวนอก ของวงแหวนในเป็นผิวนูนโค้ง สอดรับกับผิวด้านในของวงแหวนนอกที่ ทำเป็นเบ้า