ตลับลูกปืน SKF

Attribute:

SKU : BEARING004

ตลับลูกปืน SKF / SKF BEARINGS BRAND จาก GERMANY มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วโลก 

Share

รหัสระบุเสริมตามท้ายรหัสตลับลูกปืน
รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดร่องลึกของ SKF มีความหมายดังต่อไปนี้
 CNช่องว่างภายในแนวรัศมีระดับปกติ โดยทั่วไปแล้วจะใช้ร่วมกับตัวอักษรข้างล่างนี้ ซึ่งจะเป็นตัวบอกว่าค่าช่องว่างภายในอยู่ในช่วงระดับใด
  Hช่วงของค่าช่องว่างภายในแคบลง และอยู่ในช่วงครึ่งบนของค่าช่องว่างภายในช่วงปกติ
  L

ช่องของค่าช่องว่างภายในแคบลง และอยู่ในช่วงครึ่งล่างของค่าช่องว่างภายในช่วงปกติ

  Pเปลี่ยนช่วงของค่าช่องว่างภายใน โดยประกอบด้วยช่วงครึ่งบนของค่าช่องว่างภายในปกติบวกกับช่วงครึ่งล่างของค่าช่องว่ายภายใน C3
  

ตัวอักษร H, M, L และ P ข้างต้นสามารถใช้ร่วมกับค่าช่องว่างภายใน C2, C3, C4, และ C5 เช่น  C2H ได้ด้วย

 C2

ช่องว่างภายในแนวรัศมีระดับที่น้อยกว่าปกติ

 C3

ช่องว่างภายในแนวรัศมีระดับที่มากว่าระดับปกติ

 C4ช่องว่างภายในแนวรัศมีระดับที่มากกว่าระดับ C3
 C5

ช่องว่างภายในแนวรัศมีระดับที่มากกว่าระดับ C4

 DB

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยวจับคู่กันสำหรับติดตั้งแบบหันหลังชนหลัง (back to back)

 DF

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยวจับคู่กันสำหรับติดตั้งแบบหันหน้าชนหน้า (face to face)

 DT

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยวจับคู่กันสำหรับติดตั้งแบบหันตามกัน (tandem)

 E

ชุดเม็ดลูกกลิ้งได้รับการเสริมความแข็งแรง

 GJN

จาระบีโพลียูเรียที่มีค่าความเหนียวข้น NLGI ระดับ 2 และมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง -30 ถึง +150°C (ปริมาณเติมจาระบีอยู่ในระดับมาตรฐาน)

 HT

จาระบีโพลียูเรียที่มีค่าความเหนียวข้น NLGI ระดับ 2 และมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง -40 ถึง +150°C (ปริมาณเติมจาระบีอยู่ในระดับมาตรฐาน)

 J

รังเหล็กอัดขึ้นรูปวางตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูกกลิ้ง

 LHT23

จาระบีลิเธียมที่มีค่าความเหนียวข้น NGLI ระดับ 2 และมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง -50 ถึง +140°C (ปริมาณเติมจาระบีอยู่ในระดับมาตรฐาน)

 LT

จาระบีลิเธียมที่มีค่าความเหนียวข้น NGLI ระดับ 2 และมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง -55 ถึง +110°C (ปริมาณเติมจาระบีอยู่ในระดับมาตรฐาน)

 LT10

จาระบีลิเธียมที่มีค่าความเหนียวข้น NGLI ระดับ 2 และมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง -50 ถึง +90°C (ปริมาณเติมจาระบีอยู่ในระดับมาตรฐาน)

 M

รังทองเหลืองตัดกลึงขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง รังที่ทำด้วยเกรดวัสดุหรือมีแบบแตกต่างไปจากมาตรฐานระบุด้วยตัวเลขตามท้าย M เช่น M 2

 MAรังทองเหลืองตัดกลึงขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้ชิดวงแหวนนอก
 MB

รังทองเหลืองตัดกลึงขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้ชิดวงแหวนใน

 MT33

จาระบีลิเธียมที่มีค่าความเหนียวข้น NGLI ระดับ 3 และมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง -30 ถึง +120°C (ปริมาณเติมจาระบีอยู่ในระดับมาตรฐาน)

 MT47

จาระบีลิเธียมที่มีค่าความเหนียวข้น NGLI ระดับ 2 และมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง -30 ถึง +110°C (ปริมาณเติมจาระบีอยู่ในระดับมาตรฐาน)

 Nร่องสำหรับแหวนล็อคที่วงแหวนนอก
 TNHรังโพลีอีเธอร์คีโตน (PEEK) ฉีดขึ้นรูปวางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง
 NR

ร่องสำหรับแหวนล็อคพร้อมด้วยแหวนล็อคที่วงแหวนนอก

 N1

รอยบากที่วงแหวนนอกที่ด้านหนึ่งของตลับลูกปืน (เพื่อใช้ในการป้องกันการหมุนของวงแหวนนอกของตลับลูกปืน)

 P5

ค่าความแม่นยำเชิงขนาดและความแม่นยำในการหมุนอ้างอิงชั้นความแม่นยำ 5 ตามมาตรฐาน ISO

 P6

ค่าความแม่นยำเชิงขนาดและความแม่นยำในการหมุนอ้างอิงชั้นความแม่นยำ 6 ตามมาตรฐาน ISO

 P52

P5 + C2

 P62

P6 + C2

 P63

P6 + C3

 RS1

แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนไตร บิวทาไดอีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของตลับลูกปืน

 RSH

แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนไตร บิวทาไดอีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ที่ด้านใดด้านหนึ่งของตลับลูกปืน

 RSL

แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสความเสียดทานต่ำ ทำจากยางอะคริโลไนไตร บิวทาไดอีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของตลับลูกปืน

 RZ

แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสความเสียดทานต่ำ ทำจากยางอะคริโลไนไตร บิวทาไดอีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของตลับลูกปืน

 TH

รังเรซินฟีโนลิคเสริมความแข็งแรง (แบบงับลูกกลิ้ง) วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

 TN

รังโพลียาไมด์ฉีดขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง

 TN9รังโพลียาไมด์ 6.6 เสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ววางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง
 VL0241

ผิวด้านนอกวงแหวนนอกตลอดจนผิวข้างของวงแหวนนอกของตลับลูกปืนได้รับการเคลือบอลูมิเนียมออกไซด์ ซึ่งสามารถกันไฟฟ้าได้สูงถึง 1000 V DC

 VL2071

ผิวรูในวงแหวนในตลอดจนผิวข้างของวงแหวนในของตลับลูกปืนได้รับการเคลือบอลูมิเนียมออกไซด์ ซึ่งสามารถกันไฟฟ้าได้สูงถึง 1000 V DC

 WT

จาระโพลียูเรีย ที่มีค่าความเหนียวข้น NGLI ระดับ 2-3 และมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง -40 ถึง +160°C (ปริมาณเติมจาระบีอยู่ในระดับมาตรฐาน)

 Y

รังทองเหลืองอัดขึ้นรูป

 Zฝาเหล็กกันฝุ่นแบบอัดขึ้นรูปปิดที่ด้านหนึ่งของตลับลูกปืน
 2RS1

แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัส ทำจากยางอะคริโลไนไตร บิวทาไดอีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

 2RSH

แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัส ทำจากยางอะคริโลไนไตร บิวทาไดอีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

 2RSL

แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัส ความเสียดทานต่ำ ทำจากยางอะคริโลไนไตร บิวทาไดอีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

 2RZ

แผ่นยางกันฝุ่นแบบความเสียดทานต่ำ ทำจากยางอะคริโลไนไตร บิวทาไดอีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

 2Z

ฝาเหล็กกันฝุ่นแบบ Z ติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy