ซีลกันน้ำมัน (OIL SEAL) NBR และ VITON(ไวตัน)

Attribute:

SKU :

ซีลกันน้ำมัน (Oil Seal) มีวัสดุ NBR และ VITON (ไวตัน) เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรทำหน้าที่กันของเหลวที่ใช้เป็นสารหล่อลื่นในส่วนที่มีการเคลื่อนตัวและเสียดสีของเครื่องจักรทำให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Share

     ซีลกันน้ำมัน (Oil Seal) เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรทำหน้าที่กันของเหลวที่ใช้เป็นสารหล่อลื่นในส่วนที่มีการเคลื่อนตัวและเสียดสีของเครื่องจักรทำให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานยาวนานรวมถึงยังสามารถกันการรั่วของน้ำ, สารเคมี หรือ ป้องกันฝุ่นเข้าเครื่องจักร    
                               
    โครงสร้างส่วนประกอบของออยซีล(Oil Seal)จะประกอบด้วย 3ส่วนสำคัญหลักๆ                                
      1. Elastomeric Sealing Matterial (ขอบซีลหลัก)                                
      2. Metal Case (โครงซีล)                                
      3. Gartor Spring (สปริงกด)     


 
การทำงานของออยซีล(Oil Seal)                                    
    จะถูกประกอบอยู่ในชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่เป็นจุดสัมผัสเคลื่อนที่ โดยการสวมเข้ากับเพลา ให้ยางขอบซีลหลัก(Elastomeric Sealing) สัมผัสกับเพลา และโครงซีล(Metal Case)ยึดติดแน่นกับเฮ้าซิ่ง(Housing) ซึ่งออยซีล(Oil Seal) จะปิดกันน้ำมัน, จารบี, สารหล่อลื่น ฯ ที่อยู่ระหว่างตลับลูกปืนกับออยซีล(Oil Seal) "กันไม่ให้รั่วไหลออกด้านนอก และป้องกันฝุ่นผง,สิ่งสกปรก,น้ำ ฯ ไม่ให้เข้าสู่ภายในด้วยเช่นกันเครื่องจักรกลหรือกลไก" ต้องการให้เกิดการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งอายุการทำงานที่ใช้ยาวนาน อย่างเหมาะสม ออยซีล(Oil Seal) จะสัมผัสกับเพลาตลอดเวลาทั้งขณะที่เพลาหยุดนิ่งและเพลาหมุนฉะนั้น หากมีการรั่วซึมของน้ำมันหรือสารหล่อลื่นอื่นๆ "รวมทั้งฝุ่นสิ่งสกปรกเข้าไปได้ จะทำให้เครื่องจักรสะดุดเดินไม่เรียบ เสียหายก่อน ถึงเวลาอันควร จึงจำเป็นต้องมี" ออยซีล(Oil Seal) เพื่อช่วยลดปัญหาดังกล่าว..                                        
วัสดุที่ใช้ผลิตเป็นส่วนประกอบออยซีล(Oil Seal Material)                                    
    1.ยางขอบซีลหลัก (Elastomeric Sealing Material) วัสดุที่นำมาผลิตใช้ผลิตยางขอบซีลหลัก (Sealing Material)ในออยซีล(Oil Seal)จะมีการใช้อยูด้วยกันหลายชนิดแต่ที่นิยมใช้กันมากในชิ้นส่วนเครื่องจักรกลทั่วๆไปก็มีไม่กี่ชนิด ส่วนชนิดที่ต้องการความพิเศษมากๆก็จะถูกผลิตและนำไปใช้เฉพาะทาง(Special List) เท่านั้นแต่ราคาก็จะสูงไปด้วยเช่นกัน วัสดุที่นิยมกันพอสรุปได้ดังนี้ ..                                        
    NBR ความต้านทานต่อน้ำมันและความร้อนระดับหนึ่งในช่วงอุณหภูมิ -40 °C ถึง 120 °C(oil) หรือ 90°C(water) ขณะเดียวกันยังมีความยืดหยุ่นและมีความต้านทานต่อแรงกดบีบอัด ยางไนไตรยังมีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับยางชนิดอื่น ๆ และมีความต้านทานการสึกหรอสูง จึงนิยมใช้กันมาก                                        
    EPDM กันรั่วซึมในของเหลวไฮดรอลิคส์ และในระบบเบรก  มีช่วงอุณหภูมิการทำงานในวงกว้าง  -65 °F ถึง 300 °F (-55 °C ถึง150 °C) นอกจากนี้นี้ยังใช้ในการอบไอน้ำและอุณหภูมิที่ต่ำกว่าการใช้งานที่อุณหภูมิปรกติด้วย Silicone สภาวะความเย็นได้ดีที่ -75 °F (-59 °C) เมื่อเทียบกับซิลิโคน มีช่วงอุณหภูมิที่กว้างที่ในช่วงอุณหภูมิ 350 °F(180°C)ถึง 100 °F(38°C) ซึ่งใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับงานแรงดันต่ำในระบบน้ำมันเชื้อเพลิง และสภาพอากาศที่เย็นจัดๆ ได้เป็นอย่างดี    


 
ออยซีล type A                                    
    เป็นซีลที่มีของเหล็ก 2 ชั้น ส่วนมากใช้กับแกนที่มีขนาดใหญ่กว่า 150 มม. หรือกับแกนขนาดเล็กที่ต้องการความแข็งแรงมาก เช่น
      
• SA : ลิฟเดียวสปริงหนึ่งอันใช้ในสภาพแวดล้อมทีมีแรงดันต่ำและไม่มีฝุ่นมีขอบเหล็ก 2 ชั้น
      
• TA : ลิฟคู่มีสปริงลิฟซีลตัวหลักทำหน้าที่ซีลของเหลวด้านในลิฟด้านนอกทำหน้าที่กันฝุ่น ซีลที่มีขอบเหล็ก 2 ชั้น
      
• VA : ลิฟเดี่ยวไม่มีสปริง ลิฟซีลทำหน้าที่ซีลของเหลวด้านใน เหมาะสำหรับใช้กันการรั่วซึมของจารบี มีขอบเหล็ก 2 ชั้น                                    
ออยซีล type B                                    
    เป็นซีลที่มีขอบเหล็กด้านนอกเป็นเหล็กออกแบบโดยด้านหน้ามีมุมเพื่อความง่ายต่อการสวมใส่ เช่น
      
• SB : ลิฟเดี่ยวสปริงหนึ่งอัน ขอบด้านนอกเป็นเหล็กมีสปริงลิฟซีลทำหน้าที่ซีลของเหลวด้านใน
      
• TB : ลิฟคู่มีสปริงลิฟซีลตัวหลักทำหน้าที่ซีลของเหลวด้านใน ลิฟด้านนอกทำหน้าที่กันฝุ่น
      
• VB : ลิฟเดี่ยว ไม่มีสปริงลิฟซีลทำหน้าที่ซีลของเหลวด้านในเหมาะสำหรับใช้กันการรั่วซึมของจารบี                                    
ออยซีล type C                                    
    เป็นซีลขอบมียางหุ้มเหล็ก ยางมีหน้าที่ช่วยป้องกันการเกิดสนิมและผุกร่อนของตัวซีล เช่น
      • SC : ลิฟเดี่ยวสปริงของมียางหุ้มเหล็ก                                    
      
• TC : ลิฟคู่มีสปริงของมียางหุ้มเหล็ก ลิฟซีลตัวหลักทำหน้าที่ซีลของเหลวด้านใน ลิฟด้านนอกทำหน้าที่กันฝุ่น
      
• VC : ลิฟเดี่ยวไม่มีสปริงลิฟซีลทำหน้าที่ซีลของเหลวด้านในเหมาะสำหรับใช้กันการรั่วซึมของจารบี ขอบมียางหุ้มเหล็ก 


 
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy