ตลับลูกปืนตุ๊กตา หรือ ตลับลูกปืนวาย (Bearing Units)

Attribute:

SKU : Bearings008

เม็ดกลมร่องลึกแถวเดียว มีแผ่นปิดกั้นฝุ่นทั้งสองด้าน มีผิวโค้งที่ด้านนอกและตัวเสื้อของตลับลูกปืนตุ๊กตา ตัวเสื้อทำด้วยเหล็กหล่อ หรือเหล็กกล้าอัดขึ้นรูปโดยมีรูเป็นทรงกลม

Share

     ตลับลูกปืนตุ๊กตา หรือ ตลับลูกปืนวาย (ตลับลูกปืนทีใส่ในตัวเสื้อ) เม็ดกลมร่องลึกแถวเดียว มีแผ่นปิดกั้นฝุ่นทั้งสองด้าน มีผิวโค้งที่ด้านนอกและตัวเสื้อของตลับลูกปืนตุ๊กตา ตัวเสื้อทำด้วยเหล็กหล่อ หรือเหล็กกล้าอัดขึ้นรูปโดยมีรูเป็นทรงกลม  ชุดตลับลูกปืนตุ๊กตาสามารถรับการเยื้องแนวได้ปานกลาง แต่จะไม่สามารถเลื่อนไปในแนวแกนได้ ดังนั้นชุดตลับลูกปืนตุ๊กตาจึงไม่เหมาะสำหรับใช้เป็นตลับลูกปืนแบบไม่กำหนดตำแหน่งของเพลา ดังนั้นระยะระหว่างตำแหน่งของตลับลูกปืนควรจะสั้นหรือชุดตลับลูกปืนตุ๊กตาควรจะได้รับการรองรับอยู่ในผนังโลหะที่เป็นแผ่นยืดหยุ่นเพื่อป้องกันมิให้ชุดตลับลูกปืนตุ๊กตาได้รับความเค้นสูงจนเกินไปอันเนื่องมาจากการขยายตัวทางความร้อนของเพลา    
 
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy