ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม (Angular Contact Ball Bearings)

Attribute:

SKU : Bearings004

ตลับลูกปืนสัมผัสเชิงมุมมีความพิเศษตรงที่ราง วิ่งของวงแหวนในและของวงแหวนนอกจะอยู่เยื้องแนวกันตามแนวแกนของเพลา

Share

     ตลับลูกปืนสัมผัสเชิงมุมมีความพิเศษตรงที่ราง วิ่งของวงแหวนในและของวงแหวนนอกจะอยู่เยื้องแนวกันตามแนวแกนของเพลา ซึ่งก็หมายความว่าตลับลูกปืนนี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถรองรับแรงรวม ได้ นั่นคือสามารถรองรับแรงในแนวรัศมีและแรงรุนที่กระทำพร้อมกันได้ ความสามารถในการรับแรงรุนของตลับลูกปืนสัมผัสเชิงมุมจะเพิ่มขึ้นตามองศามุม สัมผัสที่เพิ่มขึ้น มุมสัมผัสนี้หมายถึงมุมของเส้นที่โยงระหว่างจุดสัมผัสของเม็ดลูกกลิ้งและราง วิ่งของวงแหวนในและวงแหวนนอก (แนวแรงที่ถ่ายทอดจากรางวิ่งหนึ่งไปยังอีกรางวิ่งหนึ่ง) อ้างอิงกับเส้นที่ตั้งฉากกับแกนของตลับลูกปืน ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม ได้รับการผลิตออกมาหลายแบบและขนาดสำหรับแบบที่มักใช้ในงานวิศวกรรมทั่วไป เช่น                                    
      • ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดี่ยว (Single row angular contact ball bearing)

      • ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถว (Double row angular contact ball bearing)
      • ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสสี่จุด (Four-point contact ball bearing)
      • ลูกกลิ้งแคมสองแถว (Double row cam roller)   
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy