ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก แถวเดียว (Single Row Deep Groove Ball Bearings)

Attribute:

SKU : Bearings001

เป็นตลับลูกปืนที่มีการนำไปใช้งานอย่างกว้างขวาง มีคุณสมบัติสามารถรับแรงในแนวรัศมีและในแนวแกนได้ทั้ง 2 ทิศทาง  

Share

บริษัทเรามีสินค้าพร้อมบริการในหมวดตลับลูกปืนเม็ดกลม ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
ตลับลูกปืน NSK 
http://www.ndis3.com/subcategory-ตลับลูกปืนเม็ดกลม6XXXZZDDฝาเปิดฝาเหล็กฝายางNSK-7505-1.html

 
     เป็นตลับลูกปืนที่มีการนำไปใช้งานอย่างกว้างขวาง มีคุณสมบัติสามารถรับแรงในแนวรัศมีและในแนวแกนได้ทั้ง 2 ทิศทาง เหมาะกับลักษณะงานที่ต้องการความทนทานและความเร็วสูง โดยไม่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษามาก มีทั้งแบบฝาเปิด (เหมาะสำหรับใช้งานพวกห้องเกียร์), ฝาเหล็กปิด(สำหรับกันฝุ่น), ซีลยางปิด(สำหรับกันฝุ่นและกันน้ำ) นอกจากนี้ยังมีรุ่นมีแหวนล็อค (Snap Ring) ด้วย
 
 
ฝาเปิดฝาเหล็กฝาเหล็กฝายางฝายางฝายางฝายางฝายางฝายางมีแหวน
60002ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
60012ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
60022ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
60032ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
60042ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
60052ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
60062ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
60072ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
60082ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
60092ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
60102ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
60112ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
60122ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
60132ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
60142ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
60152ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
60162ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
60172ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
60182ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
60192ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
60202ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
60212ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
60222ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
60232ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
60242ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
62002ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
62012ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
62022ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
62032ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
62042ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
62052ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
62062ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
62072ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
62082ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
62092ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
62102ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
62112ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
62122ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
62132ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
62142ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
62152ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
62162ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
62172ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
62182ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
62192ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
62202ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
62212ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
62222ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
62232ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
62242ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
63002ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
63012ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
63022ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
63032ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
63042ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
63052ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
63062ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
63072ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
63082ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
63092ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
63102ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
63112ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
63122ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
63132ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
63142ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
63152ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
63162ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
63172ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
63182ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
63192ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
63202ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
63212ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
63222ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
63232ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
63242ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
64032ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
64042ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
64052ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
64062ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
64072ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
64082ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
64092ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
64102ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
64112ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
64122ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
64132ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
64142ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
64152ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
64162ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
64172ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
64182ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
64192ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
64202ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
64212ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
64222ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
622002ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
622012ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
622022ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
622032ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
622042ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
622052ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
622062ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
622072ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
622082ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
622092ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
622102ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
622112ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
622122ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
622132ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
622142ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
622152ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
623002ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
623012ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
623022ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
623032ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
623042ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
623052ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
623062ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
623072ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
623082ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
623092ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
623102ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
623112ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
623122ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
623132ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
623142ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
623152ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
630002ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
630012ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
630022ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
630032ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
630042ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
630052ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
630062ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
630072ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
630082ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
630092ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
630102ZZZ2RSDDVVLLULLB2NSENR
             
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy