ตลับลูกปืนตุ๊กตา หรือ ตลับลูกปืนวาย (Bearing Units)

รหัสสินค้า : Bearings008

เม็ดกลมร่องลึกแถวเดียว มีแผ่นปิดกั้นฝุ่นทั้งสองด้าน มีผิวโค้งที่ด้านนอกและตัวเสื้อของตลับลูกปืนตุ๊กตา ตัวเสื้อทำด้วยเหล็กหล่อ หรือเหล็กกล้าอัดขึ้นรูปโดยมีรูเป็นทรงกลม

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

     ตลับลูกปืนตุ๊กตา หรือ ตลับลูกปืนวาย (ตลับลูกปืนทีใส่ในตัวเสื้อ) เม็ดกลมร่องลึกแถวเดียว มีแผ่นปิดกั้นฝุ่นทั้งสองด้าน มีผิวโค้งที่ด้านนอกและตัวเสื้อของตลับลูกปืนตุ๊กตา ตัวเสื้อทำด้วยเหล็กหล่อ หรือเหล็กกล้าอัดขึ้นรูปโดยมีรูเป็นทรงกลม  ชุดตลับลูกปืนตุ๊กตาสามารถรับการเยื้องแนวได้ปานกลาง แต่จะไม่สามารถเลื่อนไปในแนวแกนได้ ดังนั้นชุดตลับลูกปืนตุ๊กตาจึงไม่เหมาะสำหรับใช้เป็นตลับลูกปืนแบบไม่กำหนดตำแหน่งของเพลา ดังนั้นระยะระหว่างตำแหน่งของตลับลูกปืนควรจะสั้นหรือชุดตลับลูกปืนตุ๊กตาควรจะได้รับการรองรับอยู่ในผนังโลหะที่เป็นแผ่นยืดหยุ่นเพื่อป้องกันมิให้ชุดตลับลูกปืนตุ๊กตาได้รับความเค้นสูงจนเกินไปอันเนื่องมาจากการขยายตัวทางความร้อนของเพลา    
 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

Bearings038

ตลับลูกปืนร่องวี / ตลับลูกปืนร่องยู ( V Groove Bearings / U Groove Bearings )

New

Bearings037

ตลับลูกปืนแคมโรลเลอร์ (Cam Roller Bearings)

New

Bearings035

แกนแหวนตลับลูกปืน (Inner Rings)

New

Bearings036

ตลับลูกปืนสลิววิงริง (Slewing Rings)

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า