ตลับลูกปืน Cam Clutch (Cam Clutch Bearings)

รหัสสินค้า : Bearings010

เป็นตลับลูกปืน หมุนทางเดียวชนิดหนึ่ง ซึ่งมีกลไลพิเศษอยู่ภายใน

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

เป็นตลับลูกปืน หมุนทางเดียวชนิดหนึ่ง ซึ่งมีกลไลพิเศษอยู่ภายใน

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

Bearings035

แกนแหวนตลับลูกปืน (Inner Rings)

New

Bearings038

ตลับลูกปืนร่องวี / ตลับลูกปืนร่องยู ( V Groove Bearings / U Groove Bearings )

New

Bearings037

ตลับลูกปืนแคมโรลเลอร์ (Cam Roller Bearings)

New

Bearings036

ตลับลูกปืนสลิววิงริง (Slewing Rings)

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า