ตลับลูกปืนหมุนทางเดียว (ONE WAY BEARINGS)

SKU : Bearings009

ตลับลูกปืนชนิดนี้จะหมุนได้ทางเดียว ตามลุกศร ไม่สามารถหมุนกลับได้

Share

Your like button code

Share

Product Description

ตลับลูกปืนชนิดนี้จะหมุนได้ทางเดียว ตามลุกศร ไม่สามารถหมุนกลับได้

Recently Viewed
No recently viewed.